Patrick Denecker

Patrick Denecker is een Belgische blokfluitist die zich vooral bezighoudt met het uitvoeren en onderzoeken van oude muziekpartituren.

Als blokfluitspeler komt hij vanzelfsprekend terecht in de wereld van de zogenaamde ‘historische’ muziekuitvoering maar volgens hem moet dit zich niet beperken tot bvb. renaissance of barok.

In de mate van het mogelijke maakt hij gebruik van de meest passende instrumenten voor de gekozen muziek. Hij tracht op die manier zich beter in te leven in de wereld waarin de composities ontstaan zijn. Met dit in gedachten blijft muziek ook een creatie van het moment zelf, zonder te moeten inboeten op inventie en fantasie.

” ‘Oud’ of ‘historisch’ zijn zeer relatieve begrippen. Voor dieren die een levensverwachting hebben van pakweg 5 jaar zal 4 jaar waarschijnlijk stokoud zijn. Mensen die een object moeten inschatten op ouderdom zullen dit vergelijken met hun eigen leeftijd of een gebeurtenis of feit in de geschiedenis om gevoelsmatig te oordelen of iets oud is of niet.

Bij iets vluchtig als muziek ligt dit anders. Als een oude partituur tot klinken wordt gebracht kan men dan spreken van oude kunst? Neen, want ze klinkt nu.
Daarom moeten we steeds proberen te achterhalen hoe een compositie bij de creatie geklonken heeft en in welke omstandigheden. Die zoektocht is boeiend en leidt tot verrassende resultaten en zal steeds van persoon tot persoon en van moment tot moment verschillend zijn.
Ook muziek van vorige eeuwen kan men op deze wijze benaderen om zo dichter bij de componist te komen.”

Patrick Denecker is oprichter van de ensembles LA CACCIA en REDHERRING.
In deze formaties die een zeer wisselende samenstelling kennen speelt hij alle soorten blokfluiten en oude rietinstrumenten (pommers, dulcianen).